skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa tại Việt Nam gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước Công ty CP Nhựa…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARTEX NAM AN

Bằng việc cung cấp những sản phẩm từ tự nhiên, Artex Nam An không ngừng nỗ lực thực hiện tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đưa công nghệ, sáng tạo vào việc tạo ra các sản…

Back To Top