skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của ĐHBK Hà Nội có nhiều bước phát triển đáng kể, đa dạng về hình thức, và ngày càng được mở rộng. mạng lưới hợp…

Bách khoa và tình yêu hai thế hệ

“Em đã rất háo hức để trong thời gian sớm nhất có thể chạm tới ước mơ Bách khoa và bắt đầu vẽ nên tấm bản đồ dành riêng cho thanh xuân của mình tại nơi đây” –Nguyễn Hoàng Thanh,…

Back To Top