skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của ĐHBK Hà Nội có nhiều bước phát triển đáng kể, đa dạng về hình thức, và ngày càng được mở rộng. mạng lưới hợp…

CÁC DOANH NGHIỆP – TỔ CHỨC ĐỐI TÁC

Các doanh nghiệp, tổ chức đối tác khu vực Châu Á: Tệp đính kèm Danh sách đối tác Châu Á Các doanh nghiệp, tổ chức đối tác khu vực Châu Âu: Tệp đính kèm Danh sách đối tác Châu Âu…

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC

Các trường Đại học đối tác khu vực Châu Á: Tệp đính kèm Danh sách ĐH Châu Á Các trường Đại học đối tác khu vực Châu Âu: Tệp đính kèm Danh sách ĐH Châu Âu Các trường Đại học…

Danh sách Ban liên lạc các địa phương

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG  (Kèm theo Quyết định số 2501 /QĐ-ĐHBK-CTCT-CTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) TT Họ và tên Khóa và ngành…

Ban liên lạc các ngành & khoa viện

DANH SÁCH TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CÁC NGÀNH, KHOA/VIỆN ĐÀO TẠO  (Kèm theo Quyết định số 2501 /QĐ-ĐHBK-CTCT-CTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) TT Họ và tên Chức vụ Đơn…

Back To Top