skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Bách khoa: Ngày trở về gắn kết, sẻ chia

Cứ vào dịp Thứ Bảy trước ngày 15/10 -  ngày kỷ niệm thành lập Trường, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đều diễn ra Ngày hội gặp mặt cựu sinh viên. Hoạt động này đã diễn ra đến nay…

Back To Top