skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Hội đồng Trường ĐHBK Hà Nội họp phiên thứ 9

Ngày 22/04/2019, Hội đồng Trường tổ chức họp phiên thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trường ĐHBK Hà Nội. Tại phiên họp, Hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2018, đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội đồng trường cũng trao đổi kế hoạch hoạt động 2019 của Hội đồng Trường và nghe Tổ tư vấn hoạt động của BK Holdings báo cáo kết quả tư vấn.

Tham dự phiên họp có 17 trong tổng số 19 thành viên của Hội đồng. PGS Lê Minh Thắng – Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp.

TS Đàm Quang Minh – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Xuân, Tổ trưởng Tổ tư vấn, đánh giá hoạt động của BK Holdings báo cáo tại phiên họp

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Trường ĐHBK Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật như tổng thu nhập trung bình của cán bộ tăng 18%, tổng thu ngân sách vượt kế hoạch trên 174 tỷ đồng, chênh lệch thu chi trên 180 tỷ đồng, tổng kinh phí nghiên cứu và chuyển giao đạt hơn 130 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Trường đã sáp nhập và tổ chức lại thành công một số đơn vị trong Trường, ban hành Quy chế Công tác cán bộ và Quy chế Dân chủ cơ sở. Tuy nhiên, cũng có một số nội dung chưa đạt kế hoạch như tỉ lệ tuyển sinh sau đại học, còn chậm trong việc xây dựng quy chế quản lý tài sản…

Tổ tư vấn hoạt động của BK Holdings đã báo cáo kết quả tư vấn, đề cao vai trò đi đầu của doanh nghiệp trong trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam, phù hợp với xu thế mới đã được Luật Giáo dục đại học sửa đổi quy định. Tổ tư vấn cũng đề xuất Trường xem xét cấu trúc lại hoạt động của BK Holdings để có thể phát huy hiệu quả hơn nữa.

Các thành viên cũng đã trao đổi các nội dung hoạt động của Hội đồng Trường năm 2019. Theo đó, Hội đồng Trường sẽ được kiện toàn, đồng thời rà soát, sửa đổi các quy chế đã ban hành như Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Tài chính, Quy chế Công tác cán bộ, để phù hợp với các quy định mới trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top