skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Ngày 12/5/2019, tại Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức chương trình chuyên đề thời sự “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức cho hơn 2.000 sinh viên năm thứ hai (khóa 62) về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh dưới sự giảng dạy của GS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi nói chuyện GS Hoàng Chí Bảo – một học giả đã có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng sự nghiệp và 30 năm kể hàng nghìn câu chuyện về Bác truyền tải những câu chuyện chân thực về cuộc đời, đạo đức và phong cách lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bài nói chuyện thực sự là một đề tài khoa học, mang tính hàn lâm, nhưng không hề giáo điều, rất hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút sự tập trung theo dõi chú ý của hàng nghìn sinh viên; cách nói chuyện thẳng thắn, nói thẳng, nói thật tự đáy lòng tất cả những gì liên quan đến đề tài, kể cả những vấn đề ít người biết đến.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, lời dạy xuyên suốt về đạo đức mà mỗi người, đặc biệt là thanh niên và sinh viên cần học tập, làm theo Bác là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm – Chống chủ nghĩa cá nhân – Nói đi đôi với làm”, “Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công – Vô tư”. Không những vậy, Bác Hồ còn là tấm gương sáng đầy thuyết phục về tinh thần tự học, phương pháp học tập là điều cốt yếu nhất để tích lũy kiến thức, “Học hỏi là một việc làm phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình là biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Tuy nhiên, nếu có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng, cho nên việc tu dưỡng đạo đức đối với sinh viên là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Qua buổi nói chuyện GS Hoàng Chí Bảo đã giúp cho sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội hiểu rõ hơn tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những câu chuyện giản dị đó, GS Hoàng Chí Bảo đã thực sự truyền lửa cho sinh viên, giúp các em có động cơ học tập rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp và một giá trị sống đích thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top