skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN ĐIỀU PHỐI MẠNG LƯỚI CỰU SINH VIÊN ĐHBK HÀ NỘI

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức trách
1 Ông Nguyễn Quân Bộ Khoa học Công nghệ Chủ tịch
2 Ông Huỳnh Đăng Chính Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Phó Chủ tịch
3 Ông Lê Việt Thanh Công ty TNHH TM Sản xuất Lê Công Kiều Phó Chủ tịch
4 Ông Lê Quang Khải Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Châu Á Phó Chủ tịch
5 Ông Phạm Đình Đoàn Tập đoàn Phú Thái Phó Chủ tịch
6 Ông Hoàng An Nghĩa Phòng Hành chính tổng hợp ĐHBK  Hà Nội Thư Ký
7 Ông Dương Quốc Tuấn Tập đoàn Austdoor Ủy viên
8 Ông Đỗ Duy Hưng Công ty Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C Ủy viên
9 Ông Lữ Thành Long Công ty Cổ phần MISA Ủy viên
10 Ông Nguyễn Đăng Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Ủy viên
11 Ông Phạm Trung Kiên Tổng công ty Bia rượu và nước giải khát HN Ủy viên
12 Ông Nguyễn Đoàn Thăng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Ủy viên
13 Bà Phạm Thanh Huyền Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu ĐHBK Hà Nội Ủy viên
14 Bà Phùng Lan Hương Phòng Hợp tác đối ngoại ĐHBK Hà Nội Ủy viên
15 Ông Nguyễn Trung Dũng Công ty BK Holdings Ủy viên
16 Ông Nguyễn Thanh Hùng Viện CNTT và Truyền thông ĐHBK Hà Nội Ủy viên
17 Ông Phạm Hùng Dũng Phòng Hành chính tổng hợp ĐHBK  Hà Nội Ủy viên
Back To Top