skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

BK Fund đầu tư vào startup y học chính xác

Ngày 01/10/2021, BK Fund hân hạnh tổ chức Lễ ký kết văn bản hợp tác với N2TP. N2TP là startup được thành lập năm 2020 và là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ AI & Big data để…

Back To Top