skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

CLB Golf khởi động “Bách khoa ngày trở về”

Mỗi dịp 15-10 hàng năm, hẳn trong lòng của những "chim Anh Vũ" và "củ sắn lùi" ai rồi cũng sẽ bồi hồi để "trở về" với ký ức không thể phai, với giảng đường đông kín, với thư viện…

KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN ĐH BÁCH KHOA

🏅Với hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Kiên định giữ vững chất lượng đồng thời tiến hành đổi mới mạnh mẽ…

Back To Top