skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Chương trình kết nối: BK Investor Network lần thứ nhất

Chương trình BK Investor Network là chương trình tập huấn theo mô hình dã ngoại nhằm kết nối và truyền đạt kiến thức về đầu tư vào startup/spinoff/doanh nghiệp KHCN thông qua các hoạt động thực tế trực quan được…

Back To Top