skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

CLB Golf khởi động “Bách khoa ngày trở về”

Mỗi dịp 15-10 hàng năm, hẳn trong lòng của những "chim Anh Vũ" và "củ sắn lùi" ai rồi cũng sẽ bồi hồi để "trở về" với ký ức không thể phai, với giảng đường đông kín, với thư viện…

Back To Top