skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Ứng dụng kết nối cựu sinh viên HUST Alumni

Kính thưa anh chị cựu học viên, cựu sinh viên! Hiện nay Mạng lưới Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội đã cho ra mắt thử nghiệm ứng dụng kết nối cựu sinh viên HUST Alumni trên 2 nền…

Back To Top