skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

DEV/FRESHER/SV THỰC TẬP NĂM CUỐI

* MÔ TẢ CÔNG TY: – Tên công ty: Công ty TNHH Miagi Solution – Được thành lập bởi các thành viên là cựu sinh viên K51 Hedspi và quy tụ nhiều các thành viên là cựu sinh viên Bách…

Back To Top