skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Chinh phục Bách khoa… trước thời hạn

Trong khi rất nhiều sinh viên của ĐHBK Hà Nội đang “đau đầu” lo lắng để đảm bảo tốt nghiệp đúng thời hạn thì nhiều sinh viên đã “đàng hoàng” tốt nghiệp trước thời hạn.  PGS Nguyễn Phong Điền -…

Back To Top