skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Bách khoa và tình yêu hai thế hệ

“Em đã rất háo hức để trong thời gian sớm nhất có thể chạm tới ước mơ Bách khoa và bắt đầu vẽ nên tấm bản đồ dành riêng cho thanh xuân của mình tại nơi đây” –Nguyễn Hoàng Thanh,…

Back To Top