Đại học Bách Khoa Hà Nội

(01/10/2016)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016 THƯ MỜI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2016 Kính gửi : Các Thầy Cô, CBCNV đã và đang làm việc, các anh chị là Cựu sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội