Đại học Bách Khoa Hà Nội

(26/10/2016)

Giải Golf cựu sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội đã chính thức diễn ra vào sáng 14/10/2016, tại tại sân golf Long Biên (Hà Nội), quy tụ hơn 120 golf thủ là cựu sinh viên Trường (từ khóa 15 đến khóa 56). Bên cạnh sự giao lưu các thể hệ cựu sinh viên, thể hiện tinh thần thể thao, Giải đã dành tặng Trường 100 triệu đồng đóng góp vào việc xây dựng và phát triển đào tạo chào mừng 60 ngày thành lập Trường ĐHBK Hà Nội.

(25/10/2016)

- Căn cứ vào điều lệ của Hội đã được thông qua ngày 9 tháng 10 năm 2016 tại Lễ hội thường niên lần thứ 19 - Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của các thành viên Ban cố vấn của Hội, đặc biệt là ông Trưởng ban Lê Viết Thanh K29 - Nhiệt Công nghiệp - Căn cứ vào đề nghị của ông Nguyễn Quốc Tiến K25 CTM đã gửi vào email của Hội ngày 19/10/2016

(01/10/2016)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016 THƯ MỜI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2016 Kính gửi : Các Thầy Cô, CBCNV đã và đang làm việc, các anh chị là Cựu sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội