Đại học Bách Khoa Hà Nội

(01/10/2016)

tm 9ff51

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

THƯ MỜI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2016

Kính gửi : Các Thầy Cô, CBCNV đã và đang làm việc, các anh chị là Cựu sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội

Năm nay là năm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tròn 60 tuổi, một sự kiện trọng đại của trường chúng ta. Những người con Bách Khoa xa Hà nội, năm nay có nhiều người về thăm lại mái trường xưa, nhưng cũng nhiều người không về được. Với mục đích kết nối các thế hệ cựu sinh viên Bách Khoa Hà Nội và chào đón kỷ niệm 60 năm thành lập của Trường ĐHBK Hà Nội. 

Thời gian: Từ 7h30 đến 13g30 ngày 9/10/2016

Địa chỉ: 268 Lý thường Kiệt , quận 10 , TPHCM (trong Trường Đại học BK TPHCM)

NỘI DUNG CHÍNH:

- 7h30-9h: Đón khách, giao lưu bạn bè , giao thương tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp của Người BKHN được triển lãm tại chỗ & Vinh danh các mạnh thường quân, nhận phiếu bầu chủ tịch, kiểm soát viên, ban chấp hành mới nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo từ 2016-2021 & thông qua điều lệ Hội

- 9h-11h45: Lễ hội chào mừng 60 năm Thành lập Trường ĐHBK Hà Nội (Trong hội trường lớn của Trường ĐHBK TPHCM )

 + Chương trình biểu diễn ca múa nhạc đặc biệt do Cựu sinh viên,ca sỹ, diễn viên của 2 trường BKHN & BK TPHCM biểu diễn.

 + Ban giám hiệu Trường ĐHBK Hà Nội phát biểu về thành tựu của BKHN trong 60 năm qua & định hướng hoạt  động trong tương lai, thông tin về Lễ kỷ niệm 60 năm của Trường

 + Đại diện hội viên & Nhà tài trợ phát biểu

 + Ban chấp hành cũ phát biểu tổng kết hoạt động

 + Bầu Chủ tịch, kiểm soát viên, ban lãnh đạo hội nhiệm kỳ 5 năm & Thông qua điều lệ hoạt động

 + Ban giám hiệu Trường ĐHBK TPHCM phát biểu

 + Công bố kết quả bầu Chủ tịch, kiểm soát viên, ban lãnh đạo hội & phát biểu của Tân chủ tịch

- 11h45: Liên hoan tại nhà hàng BK HCM

- 13h30: Kết thúc

Thay mặt Hội Tống Văn Dũng kính mời!