Đại học Bách Khoa Hà Nội

(03/11/2015)

Viện Kinh tế và Quản lý - Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng kính mời anh/chị/em cựu học viên, sinh viên về tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Kinh tế và Quản lý (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) 

Thời gian: 9h, ngày 14/11/2015

Địa điểm: Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội