Đại học Bách Khoa Hà Nội

(06/10/2015)

Các hoạt động dự kiến chào mừng 60 năm thành lập Trường

15/10/2016 – ngày Đại lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Để thực hiện tốt việc tổ chức sự kiện trọng đại này, Lãnh đạo Trường đã ra Quyết định số 770/QĐ-ĐHBK-TCCB thành lập Tổ công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm.

Với tinh thần “Trang trọng- Tiết kiệm- Hiệu quả”, với tinh thần chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường, Nhà trường dự kiến sẽ có các hoạt động chính như sau:

1. Thi đua – khen thưởng:

 • Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành Trường, những tấm gương sáng trong học tập và NCKH.
 • Tôn vinh các nhà giáo, các nhà khoa học và sản phẩm khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực và quốc tế.

2. Đào tạo:

 • Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo tín chỉ và đổi mới các chương trình đào tạo.
 • Phát động phong trào xuất bản sách chuyên môn và giáo trình.

3. Khoa học – Công nghệ:

 • Tổ chức các Hội nghị khoa học sinh viên toàn Trường.
 • Tổ chức các Hội nghị khoa học toàn quốc và Hội nghị khoa học quốc tế.
 • Xuất bản Kỷ yếu Hội nghị khoa học và lựa chọn các bài báo chất lượng để đăng trên số đặc biệt tạp chí chuyên ngành có uy tín.
 • Phối hợp với mạng lưới hợp tác quốc tế, các nhà khoa học nước ngoài trong việc tổ chức các hoạt động KHCN quốc tế.
 • Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học – công nghệ.
 • Tổng kết các kết quả NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường.

4. Cơ sở vật chất:

 • Chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất và khuôn viên của Nhà trường và huy động tài trợ về tài chính, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH.
 • Hoàn thành các công trình, dự án đang triển khai.
 • Kêu gọi các nguồn tài trợ cho Nhà trường, đơn vị.

5. Công tác cựu cán bộ và cựu sinh viên:

 • Xây dựng danh sách cựu sinh viên và cán bộ.
 • Ra mắt mạng lưới cựu sinh viên và cựu cán bộ Bách Khoa.
 • Tổ chức hoạt động hội trường với cựu cán bộ, cựu sinh viên.

6. Các hoạt động Lễ – Hội kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

 • Lễ mit tinh kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
 • Hội trại sinh viên toàn Trường.
 • Diễu hành biểu dương lực lượng các đơn vị Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm qua đó giới thiệu và ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của Trường và các đơn vị.
 • Dạ hội kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
 • Các giải văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Trên đây là những thông tin về các nội dung dự kiến chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường.