Đại học Bách Khoa Hà Nội

(09/03/2017)

Trân trọng thông báo! 

Liên hệ:

Anh Vũ Huy Tráng – HR Senior Staff

Điện thoại: 0934 207 661

Emailhuy.trang@samsung.com

 hoặc

 

Anh Nguyễn Xuân Dương  – HR Senior Staff

Điện thoại: 0906 178 216

Email: xuanduong.ng@samsung.com

 

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi vui lòng gửi email tới: tao@samsung.comvuthi.thu@samsung.com

Facebook chính thức và duy nhất: SamsungVietnamFB

www.facebook.com/SamsungElectronicsVietnam