Đại học Bách Khoa Hà Nội

(06/10/2015)

  • Được tạo tài khoản đăng nhập hệ thống: Thông qua danh bạ cựu sinh viên, học viên để tìm bạn học cũ và thiết lập những mối quan hệ mới.
  • Được nhận thẻ Cựu sinh viên, học viên: có giá trị ưu đãi đối với các Khóa đào tạo của Trường hoặc các chương trình, hoạt động do Trường tổ chức.
  • Được nhận Bản tin nội bộ online của Trường.
  • Được nhận newsletter thường kỳ về hoạt động của Mạng lưới.
  • Được tư vấn hướng nghiệp: tiếp cận thông tin tuyển dụng, hợp tác.
  • Được ưu đãi giảm giá X % đối với sử dụng dịch vụ của Thư viện, Khu liên hợp thể thao, Hội trường, phòng Hội thảo…do Trường cung cấp.