skip to Main Content
(0243) 869 0071 alumni@hust.edu.vn

Mạng lưới cựu sinh viên Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: C2 – 215, 216, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 0243 869 0071

Email: vpcsv@hust.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hust.alumni/

GỬI THÔNG ĐIỆP LIÊN HỆ
[ninja_form id=”1″]
Back To Top