Đại học Bách Khoa Hà Nội

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

"Kết nối - Tự hào - Hợp tác - Sẻ chia" – Sharing Values

Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên

Địa chỉ: C1 – 103, 104, 105, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (043) 869 3108

Email: ctsv@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông & Quan hệ Công chúng

Địa chỉ: C2 - 220, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (043) 623 1732

Email: ccpr@hust.edu.vn