Đại học Bách Khoa Hà Nội

(30/10/2018)

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:

 1. Kỹ thuật viên Sản xuất : 16 người
 2. Kỹ thuật viên Cơ – Điện : 01 người
 3. Chuyên viên Phòng Tổng hợp : 01 người
 4. Chuyên viên Quản lý chất lượng : 04 người

II. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHO CHỨC DANH

 1. Kỹ thuật viên Sản xuất

Mô tả công việc

 • Vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật theo đúng quy trình kỹ thuật trong từng công đoạn của hệ thống sản xuất Sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang (Sợi quang) theo ca, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc;
 • Hiệu chỉnh máy móc thiết bị, khắc phục sự cố trong phạm vi công việc được phân công theo đúng quy trình và kỹ thuật; thống kê lỗi, trục trặc của máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất;
 • Đề xuất các phương án, giải pháp cải tiến công nghệ, kỹ thuật, nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị; tham gia xây dựng định mức sản xuất;
 • Giữ gìn môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu sản xuất theo cấp độ phòng sạch, đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;
 • Tiếp nhận/Bàn giao sản phẩm (thành phẩm, bán sản phẩm, phế phẩm) và nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao từ/cho ca sản xuất trước/sau khi bắt đầu/kết thúc ca sản xuất;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo theo yêu cầu công việc.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành tự động hóa, cơ điện tử, điện, cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan;
 • Có hiểu biết cơ bản về máy móc thiết bị, hệ thống cơ – điện trong nhà máy; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn trọng; có sức khỏe tốt, có thể đáp ứng  thời gian làm việc theo 3 ca;
 • Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, sử dụng được các phần mềm vi tính thông dụng phục vụ công việc.
 1. Kỹ thuật viên Cơ - điện

Mô tả công việc

 • Quản lý, giám sát vận hành, khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị phụ trợ của Nhà máy (hệ thống phòng sạch, điện động lực, điện nhẹ, PCCC, cấp khí, cấp thoát nước…);
 • Phối hợp thực hiện việc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế đối với các thiết bị máy móc và hệ thống kỹ thuật liên quan theo nhu cầu thực tế trên cơ sở tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, quy chuẩn của Nhà cung cấp máy móc thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;
 • Đề xuất phương án, giải pháp thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện các công việc liên quan đến sửa chữa máy móc thiết bị, kho bãi phục vụ sản xuất;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo theo yêu cầu công việc.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tự động hóa, cơ điện tử, điện, cơ khí hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan;
 • Có hiểu biết về máy móc thiết bị, hệ thống cơ – điện trong nhà máy; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn trọng; có sức khỏe tốt, có thể đáp ứng  thời gian làm việc theo 3 ca;
 • Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, sử dụng được các phần mềm vi tính thông dụng phục vụ công việc.
 1. Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Mô tả công việc

 • Công việc về nhân sự: tuyển dụng, quản lý, tổ chức đào tạo và đào tạo lại theo nhu cầu của Nhà máy 3xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài cho Nhà máy 3; theo dõi, tổng hợp giờ công lao động, tính toán lương/ thưởng hàng tháng và công tác thi đua khen thưởng hàng năm cho NLĐ; giải quyết chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của NLĐ.
 • Công việc hành chính – quản trị: văn thư – lưu trữ tài liệu giấy tờ, đóng dấu, quản lý con dấu; lên kế hoạch thực hiện việc mua sắm văn phòng phẩm, dịch vụ mua ngoài (điện, nước, internet, vệ sinh …) cho Nhà máy 3; chuẩn bị điều kiện vật chất cho các cuộc họp, hội thảo, đào tạo, tiếp khách; chuẩn bị đi công tác cho Lãnh đạo Nhà máy 3 và NLĐ (đặt vé máy bay, khách sạn, visa...); sắp xếp lịch làm việc tuần, lịch công tác; phiên dịch, ghi biên bản tại các buổi họp và làm việc của Lãnh đạo Nhà máy 3; Giám sát kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động;
 • Công tác phát triển Đảng viên và tổ chức Đảng; tổ chức các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp của Nhà máy; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp;
 • Công việc về Quản lý kho: tổ chức việc nhập kho, xuất kho đối với nguyên vật liệu, vật tư, thành phẩm, bán sản phẩm, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, phế phẩm theo kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra hàng hoá và chứng từ xuất nhập kho; cập nhật dữ liệu, lưu giữ chứng từ nhập/xuất hàng, thống kê, dự trù biến động hàng tồn kho; tổ chức sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy định, quy trình, yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng tiến độ sản xuất và giao hàng; kiểm kê hàng hóa định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Nhà máy.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo yêu cầu chuyên môn đòi hỏi hoặc trình độ có thể đáp ứng được khối lượng và độ phức tạp của công việc thực tế;
 • Có hiểu biết chuyên môn về tài chính, hành chính, lao động, thương mại, có kiến thức cơ bản về các loại nguyên vật liệu, trang thiết bị máy móc trong lĩnh vực sản xuất cáp/sợi quang và các lĩnh vực có liên quan; có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin;
 • Tiếng Anh cơ bản, thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng; cầu tiến, cầu thị, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
 1. Chuyên viên Quản lý chất lượng

Mô tả công việc

 • Xây dựng, phát triển các quy trình, phương pháp đo kiểm, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào (phôi, acrylate, mực nhuộm màu, khí công nghiệp như Argon, Helium, CO2, N2, Deuterium…), và các loại vật tư tiêu hao khác;
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện việc xử lý rác thải công nghiệp của Nhà máy theo đúng các quy định của Nhà nước;
 • Triển khai thực hiện việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào phục vụ việc sản xuất sợi quang trước khi nhập kho và trong quá trình lưu kho;
 • Xây dựng định mức, quy trình, các chỉ tiêu kỹ thuật cho từng bài đo kiểm tra chất lượng sản phẩm sợi quang;
 • Quản lý, sử dụng các thiết bị đo kiểm theo đúng quy chuẩn của nhà cung cấp thiết bị và yêu cầu công việc;
 • Nhận bàn giao sản phẩm từ Tổ sản xuất, tổ chức triển khai thực hiện các bài đo kiểm, đánh giá chất lượng sản phẩm sợi quang theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và yêu cầu của khách hàng;
 • Nghiên cứu, tự đào tạo nghiệp vụ, cập nhật yêu cầu kỹ thuật về các loại sợi quang và các sản phẩm mới trên thị trường sợi quang;
 • Xây dựng hồ sơ chất lượng đối với từng bobin sợi thành phẩm; phân loại sản phẩm trước khi nhập kho; thống kê lỗi sản phẩm;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm..;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo theo yêu cầu công việc. 

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành tự động hóa, cơ điện tử, vật lý, hóa học hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan;
 • Có hiểu biết cơ bản về máy móc thiết bị, hệ thống đo kiểm chất lượng trong nhà máy; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn trọng; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm dưới áp lực cao; có sức khỏe tốt, có thể đáp ứng  thời gian làm việc theo 3 ca;
 • Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, sử dụng được các phần mềm vi tính thông dụng phục vụ công việc.

III. LƯƠNG/THƯỞNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC:

 • Lương/thưởng ổn định và cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp;
 • Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật và chế độ bảo hiểm của Công ty.

IV. YÊU CẦU CÔNG VIỆC CHỨC DANH CẦN TUYỂN:

V. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin việc (nêu rõ nguyện vọng, vị trí ứng tuyển, kinh nghiệm công tác…);
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (không quá 06 tháng);
 • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan;
 • Bản sao công chứng CMND, 2 ảnh 4x6 mới nhất;
 • Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng).

2. Địa chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển:

 • Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện

Số 61, Phố Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà nội hoặc

Số 12, Đường 15, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh.

3. Lưu ý:

 • Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển;
 • Không tiếp nhận đăng ký qua điện thoại;
 • Chỉ liên hệ với các hồ sơ đạt yêu cầu, không hoàn lại hồ sơ đối với ứng viên không đạt yêu cầu, ứng viên không trúng tuyển.

VI. HẠN NHẬN HỒ SƠ:Đến hết ngày 30/11/2018

VII. THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC: 01/01/2019