Đại học Bách Khoa Hà Nội

(24/09/2018)

Hội thảo việc làm dành cho Sinh viên tất cả các chuyên ngành biết tiếng Nhật - năm cuối (trình độ N3 trở lên cho chương trình TCAP) và Sinh viên ngành Công nghệ thông tin biết tiếng Anh - năm cuối cho chương trình của Mercari

Thời gian: 13h30 Thứ 5 ngày 27 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Phòng 205 tòa nhà B1

Đăng ký tham dự: tại đây 

Thông tin chi tiết về các chương trình: 

Thông tin chương trình TCAP: click
Thông tin chương trình Mercari: click