Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/11/2017)

Đăng ký tham gia Hội Thảo: Tại đây

Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ gồm: CMTND, bảng điểm, bằng tốt nghiệp "nếu có", CV tại hội thảo