Đại học Bách Khoa Hà Nội

(09/11/2017)

Đăng ký tham gia hội thảo: Tại đây

- Thời gian: 8h30 ~ 12h00, Thứ Tư, ngày 15/11/2017
- Địa điểm: Hội thảo C2, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đối tượng tham gia: Sinh viên tốt nghiệp năm 2017, 2018 các chuyên ngành kỹ thuật

P CTCT&CTSV