Đại học Bách Khoa Hà Nội

(26/05/2017)

Căn cứ Kế hoạch số 894/KH-TTCO, ngày 16/5/2017 của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng 15 lao động học chuyên ngành tự động hóa;

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn CN Than -Khoáng sản Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là vận tải than mua mỏ vùng Cẩm Phả, chế biến sàng tuyển than thương phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu tự động hóa các thiết bị trong dây truyền sản xuất than, Công ty đề nghị quý trường thông báo cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2017 về nhu  cầu tuyển dụng như sau:
1. Đối tượng tuyển dụng là kỹ sư chính quy, chuyên ngành tự động hóa tốt nghiệp đạt từ loại trung bình khá trở lên với nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp.
- Số lượng tuyển: 15 người.
2. Chế độ quyền lợi sau khi được công ty tuyển dụng bố trí việc làm như sau:
- Lương thử việc:    5.680.000 đồng/tháng.
- Lương năm thứ nhất:    6.312.000 đồng/tháng.
- Lương năm thứ 2:   8.186.000 đồng/tháng.
- Được tạo điều kiện bố trí công việc đúng chuyên ngành và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Được hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp ở nơi khác đến, phải thuê nhà ở, thời gian hỗ trợ là 60 tháng tính từ tháng hợp đồng lao động có hiệu lực.
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, ăn giữa ca và các chế độ khác theo quy chế của Công ty.
3. Thời gian công ty dự kiến đến trường để phỏng vấn trực tiếp các sinh viên:
- Trong tháng 6 năm 2017.
4. Hồ sơ sinh viên nộp tại phòng CT Chính trị & CT Sinh viên, phòng 102 – C1 gặp thầy Tiến
Tel: 04 38692896