Đại học Bách Khoa Hà Nội

(07/05/2017)

Thời gian: 08h30, thứ năm ngày 11/05/2017
Địa điểm: phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhanh tay đăng ký tham dự: tại đây
 

*The recruitment process for above positions will be carried out in mid-May. For those high potential trainees will have overseas training opportunity in China for 2 - 3 months. Company will provide transportation, accommodation, salary, insurance and other associated cost. Quy trình tuyển dụng các vị trí trên được thực hiện từ giữa tháng 5. Những nhân viên tiềm năng sẽ được đào tạo tại nhà máy ở Trung Quốc khoảng 2-3 tháng. Công ty sẽ chi trả tất cả các chi phí như: Chi phí đi lại, ăn ở, tiền lương, bảo hiểm và các khoản chi phí khác.