Đại học Bách Khoa Hà Nội

(12/04/2017)

Nộp hồ sơ về địa chỉ: recruitment@vn.schindler.com
Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8 - Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel (84) 8 3521 4890 www.schindler.com