Đại học Bách Khoa Hà Nội

(09/03/2017)


Ứng viên ứng tuyển trực tiếp và gửi file scan mục (1), (2), (3) tại website công ty theo địa chỉ:
http://www.denso.com.vn
(Cơ hội nghề nghiệp -> Thông tin tuyển dụng)
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Phòng Nhân sự- Công ty TNHH DENSO Việt Nam - Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,
Điện thoại: 04.3881.1608, số máy lẻ: 3113/3112.