Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/03/2016)

  Ông Phạm Quang Tùng Phó Tổng giám đốc - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý  

(23/03/2016)

Ông Nguyễn Trần Toàn - Phó Tổng GĐ – Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý  

(23/03/2016)

Ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong. Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý “Tôi rất ấn tượng về những kiến thức và hiểu biết của các giảng viên của Khoa”  

(23/03/2016)

PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc - Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Trưởng Bộ phận kỹ thuật, Hội đồng Tiền lương Quốc gia  Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý