Đại học Bách Khoa Hà Nội

(01/06/2016)

201661Bui Hong Quang 623af

PGS Huỳnh Quyết Thắng - Phó hiệu trưởng thăm và làm việc tại Cong ty thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin do Ông Bùi Hồng Quang - Phó Tổng giám đốc CSV K31 Công nghệ Các chất Vô cơ