Đại học Bách Khoa Hà Nội

(01/06/2016)

201661Vinachem 71a37

PGS Huỳnh Quyết Thắng gặp mặt ông Nguyễn Văn Sinh - CSV K25, Chuyên ngành Công nghệ Các chất Vô cơ

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM 

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM là doanh nghiệp cổ phần với 64% vốn Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200827051, do Sở kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng cấp  ngày 29/7/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 26/12/2014.

- Vốn điều lệ: 1.461 tỷ đồng

- Ngành nghề kính doanh chính:

+ Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

+ Sản xuất hoá chất cơ bản.

+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện)

+ Sửa chữa máy móc, thiết bị.

+ Sửa chữa thiết bị điện.

+ Lắp đặt thiết bị máy móc và thiết bị công nghiệp.

+ Cung cấp các sản phẩm phân bón, hợp chất nitơ và hoá chất cơ bản (không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật)