Đại học Bách Khoa Hà Nội

(27/05/2016)

2016527 Nguyen Van Anh KTQL 03769

Cựu học viên; Nghiên cứu sinh Viện Kinh tế và Quản lý Nguyễn Vân Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Sở KH-CN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021