Đại học Bách Khoa Hà Nội

(05/05/2016)

Le Ba Phuc 143b7

Hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn thăm TELEQ Company - A Member of VNPT, TGĐ Lê Bá Phúc, CSV K28 Kỹ thuật Điện tử