Đại học Bách Khoa Hà Nội

(05/05/2016)

Pham The Dong 90f0f

Ông Phạm Thế Đồng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Saigon-Ito, CSV K22 ngành Điều khiển Tự động.


"Điều quý nhất từ Bách Khoa là học cách làm việc"