Đại học Bách Khoa Hà Nội

(11/04/2016)

ChuNgocAnh 3a8f8

 

Ông Chu Ngọc Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Khoa học Công nghệ
Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật, nguyên giảng viên Viện Vật lý Kỹ thuật,
Trường ĐHBK Hà Nội