Đại học Bách Khoa Hà Nội

(11/04/2016)

Nguyen Thanh Hai 1 e797f
PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
Nguyên Bí thư Đoàn trường khoá 29, nguyên giảng viên Viện Vật lý Kỹ thuật
Trường ĐHBK Hà Nội