Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/03/2016)

Nguyen Ba Ngoc a8b3f

PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc - Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, kiêm Trưởng Bộ phận kỹ thuật, Hội đồng Tiền lương Quốc gia 

Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý

“Viện Kinh tế và Quản lý, trước đây là Khoa Kỹ sư Kinh tế – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nói riêng và Trường ĐHBK Hà Nội nói chung là cái nôi đã đào tạo và nuôi dưỡng sự đam mê khoa học trong tôi. Ngay từ khi đang học vào những năm 1970s tôi đã được các thầy cô dạy cho những kiến thức nền tảng của khoa học kinh tế - quản lý, truyền cho các kỹ năng nghiên cứu và nhất là nhiệt huyết của người thanh niên mới trong thời kỳ phục hồi phát triển đất nước.”