Đại học Bách Khoa Hà Nội

(23/03/2016)

Duong Quang Thanh 823bd

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý

“Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhờ đội ngũ các thầy cô, cán bộ giảng dạy có trình độ cao và đầy tâm huyết, mà các thế hệ sinh viên nói chung và cá nhân tôi nói riêng đã được trang bị những hành trang kiến thức cơ bản, vững chắc, tạo thêm lòng tin và tiền đề quan trọng để đảm nhận những trọng trách công việc sau này"