Đại học Bách Khoa Hà Nội

(22/03/2016)

dao thien nga

 

 

Họ và tên: Bà Đào Nguyễn Thiên Nga

Công việc hiện tại: Giám đốc nhân sự - Tập đoàn Vina Control 

Cựu sinh viên: Khoa Kinh tế Quản lý nay là Viện Kinh tế và Quản lý