Đại học Bách Khoa Hà Nội

(07/10/2015)

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC

TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 (Kèm theo Quyết định số 2501 /QĐ-ĐHBK-CTCT-CTSV, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

TT Họ và tên Khóa và ngành học Ban liên lạc địa phương
 1 Ông Tống Văn Dũng K30, Máy hóa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
 2 Bà Phạm Thị Bích Ngọc K34, Nhiệt công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tầu
 3 Ông Hoàng Tuấn Tú K43, Hệ thống điện Quảng Ninh
 4 Ông Lê Vũ Thành K17, Luyện Kim Hải Phòng
 5 Ông Bùi Hữu Thanh K14, Hệ thống điện Thừa Thiên Huế
 6 Ông Lê Ngọc Thanh K13 Chế tạo máy Hà Tĩnh
 7 Ông Lê Hữu Đỉnh K12, Hệ thống điện Sơn La
 8 Bà Nguyễn Thị Anh Nhân K3, Thực phẩm Cựu nữ sinh toàn quốc